Általános Szerződési Feltételek

Oázis a Klastromhoz... több, mint balatoni nyaralás

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a “http://balatonivendeghaz.hu” online foglalási oldal (üzemeltető: Bewital Bt., székhely: 9228 Halászi, Damjanich u. 28., üzletvezető: Molnár Zsolt József, cégjegyzékszám: Cg.08-06-002117, adószáma: 22417394-2-08), továbbiakban: S z o l g á l t a t ó)

valamint

és a Szolgáltató által a http://balatonivendeghaz.hu oldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Partner)

jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott azon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://balatonivendeghaz.hu weboldalon (a továbbiakban: internetes foglalási oldal) található elektronikus piactéren keresztül történik. Ezen felül jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon kereskedelmi ügyletekre, melyek Magyarország területén jelen szerződésben meghatározott Felek között jönnek létre.

Az internetes oldalon történő foglalás távollévők közötti szerződésnek minősül, valamint jellegéből adódóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Az internetes áruházon keresztül történő szobafoglalás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az internetes áruház szolgáltatásait minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság jogosult igénybe venni, amennyiben az internetes weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a foglalási adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Foglalás küldése” gombra kattintással jön létre. Az ily módon, kizárólag magyar, német, angol, olasz és szlovák nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére 8 napon belül írásban tájékoztatást nyújt. Írásbeli kérésnek és tájékoztatásnak minősül az elektronikus levelezés is.

1.5. Ügyfélszolgálat:
Bewital Bt.
Mobil: (+36) 30/991-7646
E-mail: recepcio@balatonivendeghaz.hu
Online ügyfélszolgálat: http://balatonivendeghaz.hu

  1. Foglalás

2.1. Az internetes áruház Főoldalán található “Foglalás” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli..

2.3. A Kormány 194/2021. (IV.26.) rendelete alapján, vendégházunk jelenleg csak abban az esetben fogadhat vendéget, amennyiben érkezéskor a vendég védettségi igazolvánnyal igazolni tudja, hogy 1)megkapta a védőoltást, 2) igazolt módon átesett a fertőzésen, vagy 3) vélhetően átesett a fertőzésen, és igazoltan rendelkezik ellenanyaggal a szervezetében a koronavírus ellen.

2.4. Lehetőség van üzleti, gazdasági, célból védettségi igazolvány nélkül érkezni vendégházunkba. Ebben az esetben az adószámmal rendelkező cég vezetőjének írásban nyilatkoznia kell a cég adatok megadása után, az üzleti vagy gazdasági célból érkező vendégek adatairól és az üzleti vagy gazdasági tevékenység mibenlétéről.

  1. Megrendelés

3.1. A foglalt szobák, apartmanok pontos leírását az oldalon illetve a galériában lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre az ügyfélszolgálati elérhetőségeken is kapható megfelelő információ.

3.2. A foglalási ár mindig a kiválasztott szoba, apartman és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató megfelelő gondossága ellenére hibás ár kerül a piactér felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a foglalást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő foglalást, amelynek ismeretében a Partner elállhat foglalási szándékától.

3.5. A foglalást a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott foglalási adatokra visszavezethető hibás foglalásért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A Partner a foglalás feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató a Partner foglalási kérésének megérkezését követően köteles a Partner részére a foglalást elektronikus úton, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel és nyilatkozat nélkül megszűnik.

  1. Teljesítési és fizetési feltételek

4.1. Fizetés

A foglalást érkezés előtt legkésőbb 3 nappal szükséges leadni. A http://balatonivendeghaz.hu honlapunkon, esetleg telefonon, vagy emailben leadott szobafoglalás visszaigazolását követően 30% előleg megfizetése szükséges, utalással a megadott számlaszámra , vagy szépkártya előrefizetéssel, vagy piros postai utalvánnyal az alábbi címre : Bewital Bt , 8257 Badacsonytomaj-Badacsonyörs városrész , Klastrom u. 7.
A fennmaradó 70% megfizetése a vendégházba történő érkezéskor szükséges.

4.2. Lemondási feltételek:

Kizárólag írásban fogadjuk el a kézhezvételi dátum figyelembe vételével – az érkezés előtt hamarabb mint 30 nappal történő lemondás esetén a kezelési költséggel (10%) csökkentett foglalási előleg visszajár- az érkezés előtt 30-3 nap közötti lemondás esetén a foglalási előleg nem jár vissza – amennyiben az ügyfél az érkezés előtt 2-napon belül mondja le a foglalást , vagy egyáltalán nem mondja le úgy a lefoglalt időszak teljes szállásdíja fizetendő (az előlegen felüli rész kiszámlázásra kerül)

4.3. Ki- és bejelentkezés, felelősség:

Szálláshely elfoglalása az érkezés napján 15 órától lehetséges. Kijelentkezést a távozás napján 10 óráig kérjük megtenni A szállóvendég vagy házi kedvence által a Vendégházban és annak berendezéseiben okozott bárminemű kárért , teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

  1. Titoktartás

Az Ön személyes adatainak védelme a Bewital Bt. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 1992. évi LXIII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Badacsonyörs, 2021. január 1.

Megszakítás